Zabezpečovací systémy (PZTS)

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy

<-

Zajištění ochrany proti neoprávněnému vstupu může být v době, kdy kriminalita stoupá, nelehký úkol. PZTS je komplexní soubor technických prostředků, díky kterému bude tato ochrana zajištěna. Díky bohatým zkušenostem s návrhem, instalací i servisem Vám pomůžeme najít pro Vás nejlepší řešení.

Řešení zabezpečení objektů a možnosti systémů PZTS jsou navrhovány v souladu s požadavky ČSN EN 50131-1 a ČSN EN 50131-6. Těmito normami se řídí i pravidelné revize systémů. Veškeré navrhované komponenty PZTS musí být certifikovány pro použití v určitém prostředí a zároveň zařazeny do příslušného stupně zabezpečení. Stupně zabezpečení rozdělujeme na čtyři kategorie: nízká, nízká až střední, střední až vysoká a vysoká rizika. Dle požadavků zákazníka dodáváme systémy certifikované Národním bezpečnostním úřadem (NBÚ).

Srdcem celého systému PZTS je centrála, která zpracovává a vyhodnocuje informace ze všech připojených komponent systému a připojených detektorů. Hlavním ovládacím prvkem je ovládací LCD klávesnice, ale stále více se rozšiřují dotykové displeje, které zobrazují všechny stavy a funkce systému. PZTS musí vždy obsahovat vlastní záložní zdroje pro zachování funkčnosti i po výpadku proudu. Dále potom může obsahovat tyto části:

  • software umožňující správu uživatelů, ale i vizualizaci bezpečnostních prvků
  • napojení a přenos informací na PCO (pult centrální ochrany), smluvní hlídací agenturu, telefonní kontakt, SMS nebo e-mail
  • PIR nebo duální detektory pro detekci pohybu
  • magnetické snímače, teplotní snímače, detektory kouře, teploty, zaplavení, otřesů a audio detektory