Síťová řešení

strukturované kabelážní systémy, aktivní síťové prvky, bezdrátová komunikace, datové rozvaděče, elektroinstalace

<-

Základem síťových řešení jsou strukturované kabelážní systémy a rozvody NN. S nimi souvisí i aktivní síťové prvky, včetně řešení pro bezdrátové sítě, i rozvaděčové skříně. Naše síťová řešení tak nabízejí skutečně komplexní portfolio produktů a služeb pro každého zákazníka pro vytvoření kvalitní infrastruktury.

Při vytváření síťové infrastruktury je několik částí, které je nutné pečlivě navrhnout, aby síť spolehlivě a efektivně fungovala, bez kterých by daná infrastruktura nemohla fungovat. Ať už se jedná o rozvody nízkého napětí, nebo rozvody strukturované kabeláže, které jsou ukončeny v datových rozvaděčích a zapojeny do aktivních síťových prvků, jedná se o související části datového centra.

Díky bohatým zkušenostem se stavbou datových center a s nimi související infrastrukturou máme proškolený a zkušený tým, který Vám pomůže s návrhem, realizací i servisem.

Strukturované kabelážní systémy

Tepnou veškeré datové komunikace jsou strukturované kabelážní systémy. Ať už se bavíme o optických nebo metalických spojích, vždy je potřeba brát v úvahu budoucí aplikace, aby byla kabeláž dostatečně dimenzovaná, ale zároveň efektivně využita. Naše společnost se dlouhodobě zaměřuje na návrh a instalace strukturovaných kabelážních systémů, náš vyškolený projekční tým Vám pomůže navrhnout optimální infrastrukturu pro Vaši novou síť.

Aktivní síťové prvky

Samozřejmost pro fungování každé sítě jsou aktivní prvky, bez kterých by síť fungovat nemohla. Dodáváme různá síťová zařízení, od AP po UTM, od různých světových výrobců, abychom zajistili rychlý a bezchybný chod podnikových sítí, které budou tvořit páteř veškeré datové komunikace. Ať už bude komunikace probíhat po metalickém nebo optickém vedení nebo bezdrátově, pomůžeme Vám najít nejlepší řešení pro vytvoření kompletní síťové struktury ve Vašem podniku!

Datové rozvaděče

Součástí každého datového centra jsou kromě kabeláže a IT techniky i datové, nebo také serverové, rozvaděče, do kterých se veškerá technika instaluje. Jednak je takové osazení daleko přehlednější, ale hlavně se jejich instalací docílí správné cirkulace vzduchu a optimálního chlazení. Abychom zajistili splnění všech požadavků našich zákazníků, nabízíme racky různých značek. Kromě toho máme i vlastní značku racků UNICAT, který jsme navrhli na základě dlouholetých zkušeností.