Quareo ICM - Monitoring fyzické vrstvy

Správa a přehled zapojení fyzické vrstvy

<-

Nastolit řád ve změti kabelů, zajistit evidenci všech změn a mít přehled o zapojení od uživatele až po aktivní prvek mohou být úkoly správce sítě, se kterými Vám naše společnost dokáže pomoci. Úkoly dokáže splnit systém ICM, který tak navíc učiní přehledně a přidá i možnost monitorování, zaznamenávání a auditu všech změn v reálném čase.

deco-left:/upload/logos-cache/593-te-logo.pngSystém ICM využívá pro své funkce speciálního hardwaru, který je připojen do LAN sítě a zasílá informace přes TCP/IP protokol do serveru, na kterém SQL databáze veškeré příchozí informace zpracovává a koordinuje činnost celého systému. Hlavními výhodami systému jsou:

  • naprostá přehlednost zapojení fyzické vrstvy sítě
  • možnost grafického zobrazení struktury pomocí plánů vytvořených v CAD programech
  • síť je monitorována nepřetržitě v reálném čase
  • úspora nákladů na údržbu sítě
  • rozlišuje povolené a nepovolené změny
  • vytváří dokumentaci síťové infrastruktury
  • umožňuje nastavit alarmy informující o nepovolených změnách kabeláže
  • informace jsou ukládány do databáze SQL
  • zjistí IP a MAC adres všech síťových zařízení u sledované sítě

Hlavní obrazovkaGrafické znázornění okruhuPlán sítěVybavení sítěVirtuální rackKonfigurace

ICM umí využívat dvou technologií speciálních patchpanelů. První z nich je vybaven senzorovou páskou (Sensor Strip), pomocí níž jsou jednotlivé patchcordy propojeny s analyzéry pro sběr informací o propojení portů. Patch kabely se od klasických kabelů liší jedním pinem navíc, umístěným nad metalickým nebo optickým konektorem. Tento pin slouží k propojení se senzorovou páskou a vytváří tak smyčku ve spojení s analyzérem.

Druhou alternativou je inteligentní patch panel Quareo, který se softwarem ICM komunikuje přímo a nepotřebuje analyzer. V tomto případě má každý patchcord svůj jednoznačně identifikovatelný čip.

Celý systém pak sleduje jak jsou jednotlivé kabely zapojeny, protože jeho vytvoření/přerušení či chybu může analyzér resp. Quareo panel zaznamenat a poslat serveru. Díky tomu, že informace o zapojení kabelu se získává pomocí dalšího pinu, nebo čipu, monitorování nijak neovlivňuje přenášená data. Stavy a změny jsou zasílány na server softwaru ICM přes TCP/IP a ten informaci uloží do SQL databáze. Informace se však nejen ukládají, ale i vyhodnocují (kontrola povolení změny, MAC adresy), takže je možné na jejich základě např. zaslat e-mail.