Přístupové systémy

Systémy kontroly vstupu

<-

Údaje získané z docházkového terminálu mohou sloužit při použití příslušného softwaru pro vyhodnocování docházky a následně i pro zpracování podkladů pro tvorbu mezd. V kombinaci se zabezpečovacím systémem lze kontrolou vstupu ovládat zastřežení či odstřežení příslušného prostoru. Je možné sledovat neoprávněné průchody dveřmi a aktuální stav přítomných osob pro automatické zapnutí střežení příslušných prostorů. Získané identifikační údaje jsou vyhodnocovány buď místně v příslušném identifikačním zařízení – autonomní systém, nebo jsou odeslány do řídící jednotky, která porovná získané údaje s databází osob, jejich oprávněními a provede příslušnou operaci (otevření dveřního zámku, povolení vstupu přes turniket, apod.).
Dodáváme přístupové systémy, které identifikují uživatele na základě:

  • bezkontaktních karet a přívěsků
  • kódových klávesnic
  • rozpoznávání SPZ
  • bezkontaktní dlouhodosahové identifikace (UHF)
  • biometrických údajů (otisk prstu, dlaně, oční sítnice, obličeje)