Strukturované kabelážní systémy

Infrastruktura

<-

Infrastruktury jsou jedním z našich pilířů, na které se společnost CATEGORY zaměřuje a strukturované kabelážní systémy jsou pro tento pilíř naprosto klíčové. Máme bohaté zkušenosti s instalací strukturované kabeláže a dodáváme jak standardní metalické, tak i optické kabelážní systémy.

Hlavním požadavkem na kvalitní infrastrukturu je, aby zajistila veškerou datovou komunikaci. Tím se rozumí ale nejen přenost dat, ale i hlasu, obrazu, zabezpečovací systémy, ale i informace z různých čidel teploty nebo vlhkosti. Kabeláže se potom navrhují s ohledem na množství dat a aplikací, kterou budou muset obsloužit, aby byla možnost kabeláž dostatečně dimenzovaná i pro rozšiřování dat i datových toků, ale zároveň byla efektivně využívána. Na základě těchto kritérií se používají ať už metalické nebo optické kabelové systémy. S oběma systémy má naše společnost bohaté zkušenosti.

Metalická kabeláž

Při návrhu současných DC volíme metalickou kabeláž na bázi kroucených čtyřpárů s komponenty třídy Categorie 6A ve stíněné verzi s kabely PiMF (Pair in Metal Folio)umožňující provoz všech aktuálních i připravovaných verzí Ethernetu včetně 10 gigabitového. Rozhraním metalických kabeláží jsou konektory RJ-45. Při zakončení používáme patch panely s bočním vyvazováním patch cordů pro zvýšení hustoty zakončení v rozvaděči a efektivnější správu kabeláže. Pro interkonektivitu, vícepárové propoje, dvojitou reprezentaci využíváme konetory MRJ-21 se sdruženými kabely.

Optická kabeláž

Na moderní DC jsou mimo jiné kladeny požadavky na flexibilitu. Proto pro optické kabeláže používáme modulární optické systémy založené na předkonektorovaných vícevláknových kabelech (konektory MPO, MTP) zapojovaných do předterminovaných kazet. Takto lze velice rychle a kvalitně vytvořit vícekanálový propoj mezi libovolnými uzly DC a zároveň si zvolit libovolný konektor rozhraní (LC, SC, …). Tento spoj lze samozřejmě kdykoliv pohodlně demontovat a použít znovu. Třídy používaných vláken jsou OM3 a OM4 pro multimodové vlákna a OS1 pro singlemody.

Řešení pro datacentra

Přiklad použití produktů Panduit v datacentru a rozdělení prostoru na "bílou" a "šedou" oblast.

Bílá oblast se skládá z datových rozvaděčů a stojanů v nichž jsou umístěna IT zařízení a kabelážní trasy, které zařízení navzájem propojují. Účelem je bezpečné uložení kritické infrastruktury při současné optimalizaci potřebného prostoru.
Šedá oblast se skládá z mnoha produktů, které jsou nezbytné pro hladkou a spolehlivou funkci zařízení v bílé oblasti. Jedná se tak např. o místa v nichž je zajišťováno napájení a datové konektivita daného objektu.

Panduit