Whistleblowing

<-

Obchodní společnost CATEGORY a.s. má v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů vytvořen vnitřní oznamovací systém, na základě kterého může každý oznamovatel (zaměstnanec nebo jiná oznamující osoba) oznámit naší společnosti porušení práva.

Whistleblowing

Obchodní společnost CATEGORY a.s., má v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů vytvořen vnitřní oznamovací systém, na základě kterého může každý oznamovatel (zaměstnanec nebo jiná oznamující osoba) oznámit naší společnosti porušení práva, a to prostřednictvím jednoho z kanálů:

- e-mailovou zprávou na adresu: oznameni__at__category.cz
- dopisem na papíře, na poštovní adresu CATEGORY a.s.,
- osobně nebo telefonicky pracovníkovi pro whistleblowing

Pracovník pro whistleblowing:
Jana Mrkvicová
tel: +420 547 125 625
e-mail: oznameni@category.cz

Upozorňujeme, že přijímáme oznámení i od osob, které pro naši společnost nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost.