WildPackets - Analýza provozu sítí

Monitorování a řešení problémů sítě

<-

Monitorovat datový provoz v síti, reagovat na vzniklé problémy rychle a efektivně, případně jim předcházet, může znamenat pro řadu společností nejvyšší prioritu jejich IT oddělení. Řešení společnosti Wildpackets dává administrátorům přehled o každé části jejich sítě v reálném čase tak, aby mohli optimalizovat síťový provoz, předcházet problémům na síti, řešit již vzniklé problémy, ale i monitorovat přínos zavádění nových aplikací.

deco-left:/upload/logos-cache/594-wildpackets-logo1.jpgSpolečnost WildPackets již od roku 1990 vyvíjí produkty pro analýzu provozu v počítačových sítích, zvláště s ohledem na detekci, analýzu a odstranění chyb a problémových stavů. Produkty WildPackets umožňují IT organizacím rychle najít a odstranit problémy ovlivňující síťové služby od desktopů po datová centra, od bezdrátových LAN po gigabitové páteře a od lokálních segmentů po distribuované části počítačových sítí.

OmniPeek

deco-right:/storage/img/%size%/645-omnipeeknetflow.jpg:300 OmniPeek je softwarová konzole pro OmniEngine softwarovou sondu a Omnipliance síťový rekordér. OmniPeek nabízí intuitivní, snadno použitelné grafické rozhraní, které mohou síťový inženýři použít k rychlému analyzování a odstranění problémů v podnikových sítích. OmniPeek síťovým inženýrům nabízí dohledovatelnost v reálném čase a expertní analýzy v každé části sítě z jednotlivých rozhraní zahrnující ethernet, Gigabit, 10 Gigabit, 802.11a/b/g/n bezdrátovou síť, VoIP, Video a WAN připojení do vzdálených kanceláří. Používáním intuitivního uživatelského rozhraní OmniPeeku mohou síťoví inženýři, dokonce i méně zkušený personál, rychle analyzovat, zjistit a opravit problémy v síti.

OmniEngine

deco-left:/storage/img/%size%/644-omniengine.jpg:400 OmniEngine je software pro distribuovanou síťovou analýzu a monitoring 24 hodin denně 7 dní v týdnu. OmniEngine zachytává a analyzuje data v reálném čase a zaznamenává data také pro pozdější analýzu. Se softwarem OmniEngine mohou síťoví inženýři monitorovat jejich celou podnikovou síť a rychle identifikovat a napravit problém s výkonem sítě dokonce i pokud nastane ve vzdálené lokalitě. OmniEngine software běží jako služba na dedikovaných Windows serverech nebo také na zařízeních Omnipliance od firmy Wildpackets. Nasazením OmniEnginů v každé pobočce společnosti získají síťový inženýři možnost sledovat celou podnikovou síť v reálném čase. Společnost, která si nemůže dovolit zaměstnávat v každé lokalitě síťového specialistu může použít OmniEngine software nebo zařízení Omnipliance, aby se ujistila, že v případě potřeby bude možno poskytnout podporu při řešení problémů. OmniEngine nabízí kompletní monitorování a analýzu síťových služeb.

Omnipliance

deco-right:/storage/img/%size%/643-core.jpg:300 Omnipliance je zařízení dodávané firmou Wildpacket jako řešení pro nepřetržité zachytávání síťového provozu pro analýzu stavu sítě v reálném čase nebo pozdější analýzu ze zachycených dat. Na každém Omnipliance síťovém rekordéru běží OmniEngine software, který zasílá realtimové analýzy a výsledky monitorování sítě na centrální softwarovou konzoli OmniPeek. Omnipliance síťový rekordér je navrhnutý pro rychlé a jednoduché nasazení. Systém může být nainstalován, nakonfigurován a v provozu do jedné hodiny. Instalovaním Omnipliance rekordérů v datových centrech získávají síťoví inženýři informace o místních i vzdálených segmentech sítě v reálném čase a bez prodlení a změn konfigurace sítě. S úložným prostorem pro data v rozmezí od 1TB až 500TB i víc si můžete být jistí, že najdete řešení na míru vaší síti a rozpočtu.