CATEGORY v Rakousku

<-

Společnost CATEGORY a.s. doposud působila na IT trhu v Rakousku, kde prováděla své služby v oblasti datových center a IT infrastruktur, nepřímo prostřednictvím své dceřiné společnosti CATEGORY s.r.o. Slovensko.

V Rakouskou jsme zaznamenali v posledních měsících rostoucí poptávku po těchto našich specializovaných službách, avšak s důrazným požadavkem zákazníků na místní zastoupení CATEGORY v Rakousku. Na základě těchto faktů a po detailním zvážení situace na trhu CZ, SK a Rakouska, jsme se rozhodli zajistit požadavky rakouských klientů formou vybudování úzké obchodní spolupráce s místní rakouskou firmou IKT Services, která bude v tomto regionu produkty a služby firmy CATEGORY zastupovat.

Jako součást této úzké spolupráce CATEGORY / IKT Services byla taktéž realizována k datu 25.7.2013 dohoda obou stran o vstupu firmy IKT Services do CATEGORY s.r.o. Slovensko formou 100% převzetí této společnosti z majetku CATEGORY a.s.

Koncem kalendářního roku 2013 došlo také k přejmenování současné CATEGORY s.r.o. na IKT Services s.r.o. Ochranná známka CATEGORY, i dalších produktů společnosti CATEGORY, a jejich používání zůstává plně ve vlastnictví mateřské společnosti CATEGORY a.s.